මිලියන 20ක් ඉන්න රටක ලක්‍ෂ 62ක කජ්ජක්ද?ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය වහාම අවලංගු කරනු!

1

මිලියන 20 ක් ජීවත් වන රටේ ලක්ෂ 62 ක ජනවරමක් තිබේ යැයි පවසමින් ඔවුන් වෙනුවෙන් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීම නිසා මුළු රටේම ජනතාවගේ ගැටළු විසදේ යැයි බලාපොරොත්තු වීම මන්ද මානසික ක්‍රියාවක් බව ජනාධිපති නීතිඥ විජේදාස රාජපක්ෂ පවසනවා.

ඊයේ (13) කතානායක වෙත ලිපියක් බාර දෙමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියේ නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය සඳහා පත් කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව සත්භාවයෙන් ගත් වැරදි තීරණයක් ලෙස සලකා අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

“මිලියන 20ක් ජීවත් වන රටක ලක්ෂ 62කගෙන් ලත් ජනවරමක් මත ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම පිණිස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අලුතින් සම්මත කළ යුතු යැයි පැවසීය හැක්කේ මන්ද මානසිකයෙකුට පමණි. එයට හේතුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යනු සෑම පුරවැසියෙකුටම අදාළ වන රටේ පවතින මුඛ්‍ය නීතිය වීම නිසාවෙනි.” එම ලිපිය මගින් මන්ත්‍රිවරයා පෙන්වා දෙනවා.

එසේම “ශ්‍රි ලංකාවේ ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයේ ලා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට යම් විශේෂඥ සහයක් අවශ්‍ය වන්නේ නම් එම සහය ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 74 වන ව්‍යවස්ථාව අනුව අනුමත කර ගන්නා ලද පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග මගින් ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත. ස්ථාවර නියෝග 94ට අනුව යෝජිත කෙටුම්පතක් හෝ එවැනි කෙටුමපතකට අදාළ වන්නා වූ කරුණක් පිළිබදව අධ්‍යනය කොට සුදුසු නිර්දේශ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සදහා එම විෂය කේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව විශේෂඥ සහය ලබා ගත හැකිය.” එමගින් දක්වා ඇත.

ඒඅනුව මෙවැනි ප්‍රතිපාදනයක් පැහැදිලිවම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දක්වා තිබියදී හිතාමතාම එම ප්‍රතිපාදන උල්ලංඝනය කිරීම රටේ ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යය අමු අමුවේ විනාශ කිරීමක් බවත් එමගින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ හුස්ම හිර කරවා රට තුළ අරාජික තත්ත්වයක් නිර්මාණය කිරීම බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් දක්වා සිටිනවා.

Wijeyadasa Rajapakshe

1 COMMENT

Comments are closed.