නොදුන්න පොරොන්දු ඉටු කරන්න එපා – මේ රටට නව ව්‍යවස්ථාවක් ඕන නෑ!

0

මෙවර අයවැය තුළ අන්තර්ගත සමහර කරුණු ආණ්ඩුව හිතාමාතාම ජනතාවගෙන් වසන් කොට ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසා සිටිනවා.

අනුරාධපුර උල්පත්ගම ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයේ පැවති උත්සවයකට සහභාගි වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“දවස ගානේ විශාල අපරාධ රැල්ලක් මේ රටේ ඇති වෙමින් පවතිනවා. මුළු රටේම. නීතිය වල් වැදිලා කියලා කිව්වොත් නිවැරැදියි කියලා මම හිතන්නේ. ජනතාව ඇත්ත වශයෙන්ම පීඩනයට ලක් වෙලා තියනවා. මේ රටට අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අවශ්‍ය නම් යම් යම් සංශෝධනය කළාට කමක් නෑ.නමුත් මම දන්නවා යම් යම් පොරොන්දු තියනවා ඉෂ්ට කරන්න ඕන. ඒ පොරොන්දු ඉටු කරන්නේ නැතුව නොදුන්න පොරොන්දු ඉටු කරන්න යාම තමයි මෙතන තියන ලොකුම ප්‍රශ්නේ.”

“පසුගිය කාලයේ අයවැයක් ගෙනවා. තාම අයවැයේ රහ ඔබට දැනිලා නෑ. මොකොද ඒකේ ඔක්කෝම තියෙන්නේ බොහෝම හංගලා. වයස 18 වෙච්ච ගමන්ම ඉන්කම් ටැක්ස් ෆයිල් එකක් අරිනවා. බදු බර පටවලා තියනවා ජනතාවට. බඩු මිල වැඩි වෙලා තියනවා. ගොවියාට තමගේ නිෂ්පාදනයන් විකුණ ගන්න බැරි තත්ත්වයක්අ ති වෙලා තියනවා. eඒත් පොළට ගියාම. ඒවා ගන්න ගියාම ඒවායේ මිල අපේ ඇගට දැනෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ.” හිටපු  ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියා.

Mahinda Rajapaksa