ජනපති නියමයෙන් ආරක්ෂක හමුදා සමාජිකයින්ට ප්‍රතිලාභ රැසක්

0

මියගිය , ආබාධිත හා විශ්‍රාම යන රණ විරුවන් සඳහා ලබා දෙන විශ්‍රාම වැටුප් හා ප්‍රතිපාදන වැඩි කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන යෝජනා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කොට ඒ වෙනුවෙන් කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ද නියමිත වේ.

ඉඳුරාම ත‍්‍රස්තවාදී නොවන වෙනත් හේතුන් මත ක‍්‍රියාන්විත ප‍්‍රදේශයන්හිදී මියගිය සහ ආබාධිත වූ රණවිරුවන්ට මෙන්ම ක‍්‍රියාන්විත නොවන ප‍්‍රදේශවල මෙහෙයුම් රාජකාරිවල යෙදී සිටයදී මියගිය හා ආබාධිත වූ රණවිරුවන් සඳහා ද මාසික වැටුප් හා දීමනා හිමිකරදීමට කටයුතු කිරීම, ආබාධිතව යුද හමුදා සේවය හැරගොස් ඇති රණවිරුවන්ගේ වයස අවුරුදු 55 දී සේවා විශ‍්‍රාම වැටුප සියයට 85 ලෙස සංශෝධනය වීමේදී අහිමිවී ඇති දුබලතා විශ‍්‍රාම වැටුප නැවත ලබාදීමට කි‍්‍රයා කිරීම, යුද්ධයේදී ආබාධිත තත්ත්වයට පත්ව සේවා කාලය වසර 10/12 ට වඩා අඩු සේවා කාලයකින් විශ‍්‍රාමගොස් හෝ ඉවත්වගොස් ඇති නිලධාරින්/ සෙසු නිලයන් හට අහිමිව ඇති විශ‍්‍රාමික පාරිතෝෂිතය හිමිගැන්වීමට කි‍්‍රයා කිරීම, ස්වේච්ඡා බලසේනාවේ සේවය කොට මේ වන විට විශ‍්‍රාම ගොස් හෝ මියගොස් ඇති තවදුරටත් වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ‍්‍රාම වැටුප් ක‍්‍රමයේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමට මනාපය පළකිරීමට නොහැකිවූ විශ‍්‍රාමික සාමාජිකයන්ගේ හා මියගිය සාමාජිකයන්ගේ ප‍්‍රතිලාභීන් හට නැවත සාමාජිකත්වය ලබාදී ප‍්‍රතිලාභ හිමිකරදීමට කටයුතු කිරීම එලෙස ඉදිරියේ දී හිමිකර දීමට අපේක්ෂිත ප‍්‍රතිලාභ අතර වේ.

එසේම යුද්ධයේදී ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වූ දුබලතාවය සියයට 50 ට වඩා අඩුවීම හේතුවෙන් වසර 5/12 සහ 20/22 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර මාසික වැටුප් හා දීමනා රහිතව විශ‍්‍රාමගොස් හෝ අස්වගොස් ඇති රණවිරුවන් වෙත නැවත වෛද්‍ය මණ්ඩලයක් වෙත ඉදිරිපත්වීමට අවස්ථාව ලබාදී දුබලතාවය සියයට 20ට වඩා වැඩි සාමාජිකයින් හට මාසික වැටුප් හා දීමනා හිමිගන්වා තිබුණ ද එම සාමාජිකයින් හට මුල් අවස්ථාවේ විශ‍්‍රාම හෝ අස්වගිය දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි හිඟ වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමට 2017-01-05 වන දින සිට අනුමැතිය ලබාදී තිබේ. එම හිඟ වැටුප් ලබාදීම සඳහා වෙන් කරන ලද මුළු මුදල රුපියල් බිලියන 6.3 කි.

යුද්ධයේදී ආබාධිත තත්ත්වයට පත්ව සේවා කාලය වසර 10/12 ට වඩා අඩු සේවා කාලයකින් විශ‍්‍රාම ගොස් හෝ අස්වගොස් ඇති නිලධාරින් හා සෙසු නිලයන් හට අහිමිව තිබූ සේවා විශ‍්‍රාම වැටුප් හිමිකම් ඔවුන් වෙත ලබාදීමට කටයුතු කර තිබෙන අතර 2014-12-17 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි 2016-11-11 දින සිට ගෙවීම සිදුකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

එමෙන්ම යුද්ධයේදී මියගිය රණවිරුවන්ගේ බිරින්දෑවරුන් සහ ආබාධිතව වෛද්‍ය හේතුන් මත අස්ව යන රණවිරුවන් හට වයස අවුරුදු 55 දී සියයට 85 ක් ලෙස සංශෝධනය කර ගෙවනු ලබන විශ‍්‍රාම වැටුප සියයට සියයක් වන සේ ඉතිරි සියයට 15 ක ප‍්‍රතිශතය රණවිරු සුරැකුම් දීමනාව ලෙස ප‍්‍රතිලාභියා මියයන තෙක්ම ගෙවීම සඳහා 2017-01-01 දින සිට අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

Maithripala Sirisena