රට ගිනි කන්දක් කරපු අයට මේ රටේ පුරවැසියෝ වෙන්න අයිතියක් නෑ

0

රජයක් හැටියට ඕනෑම අන්තවාදයක් වෙනුවෙන් දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා.

ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“වර්තමාන රජය මොනම අන්තවාදයකටවත් ඉඩ දෙන්නේ නෑ. කුමන හෝ අන්තවාදයක් වේවා අපි රජයක් හැටියට ඒ අන්තවාදයට එරෙහිව දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ රට ගිනි කන්දක් බවට පත් කරන පුද්ගලයන්ට මේ රටේ පුරවැසියන් වීමට කිසිදු අයිතියක් නැති බව මම කියන්න ඕන. මොකද මේ අයට අවශ්‍ය රට ගිනි තියලා හරි කමක් නෑ බලයට එන්න පුළුවන් නම්. අන්තවාදය ප්‍රතිකේෂ්ප කරලා මනුෂ්‍යත්වයට මුල්තැන දීලා සාමකාමි ජන සමාජය තුළ ජීවත් වීමේ අයිතිය අපි රජයක් හැටියට ලබා දෙන්නට ඇප කැප වෙනවා.” අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.

Sajith Premadasa