මම ලොන්ඩ්‍රිකාරයා…., කළු සුදු කරන්න හරිම සූරයා……!

3

තමා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස කටයුතු කළ පසුගිය අවුරුදු 10 තුළ කළු සුදු කළ බවත්, සුදු කළු කළ බවත් පාර්ලිමේන්තුම් මන්ත්‍රී කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල පවසනවා.

අද (19) මහනුවරදි පැවති ජන හමුවක් අමතමින් හිටපු අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියේ ඒ සියළු කාර්යයන් ඉටු කරනු ලැබුවේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාව හා රටේ හොඳ නම් ආරක්ෂා කර ගැනීමට බවත්ය.

“මේකේ ආණ්ඩු තුන හතරක්, තමුන්නාන්සේලා දන්නවා මම පහුගිය අවුරුදු 10යේම මාධ්‍ය ප්‍රකාශක. අපි පෙළක් වෙලාවට කළු සුදු කළා, සුදු කළා…, ඒකනේ මට ලොන්ඩ්‍රිකාරයා කිව්වේ. ඔව් අපි ඇපිල්ලුවා රෙදි. හැබැයි අපි ඇපිල්ලුවේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාව වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් රට ගැන ලෝකය ගෙනිච්ච බොරු ප්‍රචාර වෙනුවෙන්. අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. අද  ඉන්නවා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයින් තුන්දෙනෙක්. එකම  වේදිකාවක ඉදන් තුන්දෙනා කතා තුනක් කියනවා. මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු කොහේද බලන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අයගෙන් අහන්න. ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කණ්ඩායමෙන් ඇහුවා නම් කියයි අපිටත් තේරුම් ගන්න බෑ…, මොකද්ද මේ කියලා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් මේ රටේ තියෙන්නේ. ඒ අස්සේ හොදට මතක තියා ගන්න මේ ගොල්ලෝ මේ ව්‍යවස්ථාව සම්මත කර උත්සහ කරනවා,” මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කර සිටියා.

Keheliya Rambukwella

3 COMMENTS

 1. You can play it anytime yyoᥙ want.? Daddy answered.

  ?As a redult oof speaking about how great God is makes him joyful and its worship.

  Play it earlier than you fll asleep tonight and if you

  geet up in the moning and God shaⅼl be near you all day long.

 2. Super page cordially recommends My service

  is more women’s fashion. The most interesting fashion publications, mix dresses blouses

  along with szalami. Another important part of

  our site are leather jackets leather jackets.

  To summarize the our portal is all for exponents of the fairer.

 3. Very page very recommend My blog is more fashion and style.
  The most interesting fashion dress, mix dresses blouses with szalami.
  Another an important part of our site are . To summarize the presented service is
  a lot and more for girls.

Comments are closed.