ප්‍රභාකරන්ගේ පොස්ටර් වලින් යාපනය සරසවිය වැසී යයි…ඊළාම්,කේක් කපලා උපන්දිනය සමරලා….

6

දෙමළ ඊළාම් සටනේ යුද්ධයෙන් පැරදවු වේළුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන්ගේ 63 වන උපන්දින සංවත්සරය වෙනුවෙන් යාපනය විශ්ව විද්යාල භූමියේ සැමරුම් උත්සවයක් පවත්වා තිබේ.

යාපනය සරසවි සිසුන්, කොටි සංවිධානයේ නායක ප්‍රභාකරන්ගේ ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් කේක් කපා පහන් දල්වා තිබේ.මේ අතර, සරසවි පරිශ්‍රය පුරාම ප්‍රභාකරන්ට සුබපතා පෝස්ටර් අලවා ඇති අයුරුද දක්කනට තිබේ.

සිසුන් විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම උත්සවය අද උදෑසන 11 ට විශ්ව විද්යාල භූමියේදී පවත්වා ඇති අතර මෙම උපන් දින කේක් දේමල ඊළාම් නිරූපණය වන අකාරයට සකස් කර තිබේ.

6 COMMENTS

 1. Especially when your site is totally new, it could really help to get interest quickly.

  Become A Valued Blog Commenter: Share your personality, knowledge, and enthusiasm with other blogs.

  They will pay you some money to review a website or perhaps a product for your owner.

 2. As a result of their efforts, Positive View’s events have received coverage from the 3 major global television networks and

  also have recently been streamed for online viewing.

  These guides allow you to practice when you are ready and possess the time for

  you to do so. Instead of enjoying karaoke parties,

  you are able to always make music and create your own personal song, by plugging it to your TV

  sets.

Comments are closed.