පළාත් පාලන මැතිවරණය පෙබරවාරි 10 ද?

0

පළාත් පාලන ආයතන සීමා නිර්ණය අභියාචනා වාර්ථාවට එරෙහි පෙත්සම් ඉල්ලා අස්කර ගැනීමත් සමඟ දිවයින පුරා පවතින සියළුම පළාත් පාලන ආයතන සියල්ලෙහිම මැතිවරණය එකම දිනයකදි පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසමේ අවධානය යොමු වි තිබෙනවා.

ඒ අනුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ සියළුම පළාත් පාලන ආයතන වෙනුවෙන් නාමයෝජනා කැදවීම දෙසැම්බර් මසදි සිදු කළ හැකි බවත් එවිට පළාත් පාලන මැතිවරණය ලබන පෙබරවාරි මාසය දක්වා කල් යන බවත් ය.

වාරණය ඉවත් කරන ලද පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ඉදිරි සතියේදී නාමයෝජනා කැඳවුවත් දැනට නාමයෝජනා කැඳවූ පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ දිනයේදී මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා අවම දින ගණන සම්පූර්ණ නොවන බැවින් මෙලෙස මැතිවරණය ලබන පෙබරවාරි මාසය දක්වා කල් යන බවත් වාර්තා වෙනවා.

මේ අතර අනුරාධපුර හොරව්පතාන ප්‍රදේශයේ දි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය පි. හැරිසන් පවසා සිටියේ 2018 පෙබරවාරි මස 10 වෙනි දින පළාත් පාලන ඡන්දය පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි.