මෛත්‍රි – රනිල් දීගේ ලේසියෙන් කැඩෙන්නේ නෑ…, 2020 එහාටත් ඒක තියෙයි ඇයි අවුල්ද?

0

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හා රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර පවතින දීගය ලේසියෙන් නොකැඩෙන බවත් 2020 නොව එතනින් එහාට වුව යාමට එයට හැකියාව පවතින වත් අමාත්‍ය පී හැරිසන් පවසනවා.

අනුරාධපුරයේ පැවති උත්සවයකින් අතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

ප්‍රශ්නය; මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කරලා තියනවා 17 මැතිවරණය පවත්වන්න දළ වශයෙන් තීරණය කරලා තියනවා කියලා?

“කොමසාරිස්තුමාගේ තීන්දුව තමයි අවසාන තීන්දුව. ඒක අපිට දින නියල කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ කොමසාරිස්තුමා දෙන ඕනෑම දවසක අපි පක්ෂයක් හැටියට ලෑස්තියි ඒකට.”

ප්‍රශ්නය; ඒකාබද්ධ විපක්ෂයයි, ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි එකති වෙන්න හැදුවා. මේ තියන දීගේ කඩාගෙන එන දීගයකට යන්න හැදුවා?

“ඒක අපිට අදාළ ප්‍රශනයක් නෙමෙයි. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයයි, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයායි අතරේ තියන දීගේ එහෙම ලේසියෙන් කඩන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මේක 20202 නෙමෙයි එතනින් එහාටත් යන්න ඉඩ තියනවා. ඒ ගැන කවුරුත් කලබල වෙන්න ඕන නෑ.”

P. Harrison

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here