මහින්ද අතහැර කරුණා අම්මාන් තනිවම මැතිවරණ සටනට

0

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයට දෙමළ එක්සත් නිදහස් පෙරමුණ ස්වාධීනව තරග කරන බව එම පක්ෂයේ නායක විනාගමූර්ති මුරළිදරන් හෙවත් කරුණා අම්මාන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන මැතිවරණයට, දෙමළ එක්සත් නිදහස් පෙරමුණ ඇතුළු සුළු දේශපාලන පක්‍ෂ කිහිපයක් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ සමඟ ඒකාබද්ධවී තරග කිරීමට නියමිත බවට පලකර ඇති පුවත් සම්බන්ධයෙන් විමසීමක් කල අවස්තාවේදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

“දෙමළ එක්සත් නිදහස් පෙරමුණ දේශපාලන පක්‍ෂයක් ලෙස තවමත් ලියාපදිංචි කර නොමැතිවිම හේතුවෙන්, පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන මැතිවරණයට ස්වාධීනව තරග කිරීමට නියමිතය. අප කිසිදු දේශපාලන පක්‍ෂයක් සමඟ හෝ සන්ධානගතවී තරඟ කිරීමට තීරණය කර නොමැත.මෙම මැතිවරණය අප මුහුණ දෙන මංගල මැතිවරණයයි. එබැවින්, අපගේ බලය තහවුරුකර පෙන්වීමට අප කැපවීමෙන් කටයුතු කරන්නෙමු. ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් හඬ නගන අපට ජනතාව අනිවාර්යෙන් සහයෝගය ලබාදෙනු ඇත.” හිටපු නියොජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.