දුෂීතම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය හැටන් …..ඇමති බලය ගෙන ගුරුවරුන් මර්දනය කරනවා…

1

ලංකාවේ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය අනු හයකින් දුෂීතම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය හැටන් අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලය බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකමි ජෝසප් ස්ටාලින් අවධාරණය කරනවා.

ලංකාවේ තිබෙන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වලින් දුෂිත කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල ය හැටන් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල ය බව ලංකා ගුරු සේවක සංගමයේ ලේකමි ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා පවසනවා.

හැටන් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල යේ සේවය කරන ලංකා ගුරු සංගමයේ සාමාජිකයන්ගේ ගැටලු සමිබන්ධයෙන් සොයා බැලිමට එම ප‍්‍රදේශයේ සංචාරය කිරිමෙන් අනතුරුව පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ජෝසප් ස්ටාලින් සදහන් කළේ හැටන් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂකවරයා වතුකරයේ එක්තරා දේශපාන පක්ෂයකට ලැදිව කටයුතු කරමින් අත්තොනොමතික ලෙස පරිපාලන කටයුතු වල නියලි ගුරුවරුන් මර්දනය කිරිමට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකමිවරයාගේ චක්ක‍්‍ර ලේකන පවා උල්ලංඝණය කරමින් ඔහුට හිතවත් ගුරුවන්ට තනතුරු ලබා දෙමින් ගුරු වෘත්තිය සමිතිද මර්දනය කිරිමට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි. ඔහුට එරෙහිව කි‍්‍රයා මාර්ගයක් ගන්නා ලෙස මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකමිවරයාට සහ මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යපන අධ්‍යක්‍ෂකවරයාට ලිඛිතව පැමිණිලි කර ඇති බවත් එයට විසදුමක් නොලෙබුණහොත් තම වෘත්ති සමිති සාමාජිකයන් එක්රැස් කර ගනිමින් හැටන් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂකවරයාට එරෙහිව ඉදිරියේදි වෘත්තිය සමිති කි‍්‍රයා මාර්ගයක් ගැනිමට කටයුතු කරන බවයි ජොසොප් ස්ටාලින් අවධාරණය කර සිටියේ.

රංජිත් රාජපක්ෂ – හැටන්

1 COMMENT

Comments are closed.