ඒකාබද්ධය වෙනම තරග කරනවා ඒකට කිසි බාධාවක් නැහැ…!

0

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේදි ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පුළුල් සන්ධානයකින් තරග කිරීමට සූදානම් වීම ස්ථීර බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි දිනේෂ් ගුණවර්ධන පවසනවා.

මන්ත්‍රිවරයා මේ බව පවසා සිටියේ ඊයේ (06) ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කණ්ඩායම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වී පැවැත්වූ සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවේදින් ඇසූ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙමිණි.

“ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ වැඩ කටයුතු වලට කිසි බාධාවක් ඇති වෙලත් නෑ ඇති වෙන්නේත් නෑ,”මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කර සිටියා.

අන්තුරුව මාධ්‍යවේදීන් කුමාට වෙල්ගම මන්ත්‍රිවරයාගෙන් විමසා සිටියේ තනිව තරග කරන විට මහ ගෙදර වන් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයට බැනීමට සිදු වෙනවා නේද යනුවෙනි. එයට පිළිතුරු ලබා හුන් වෙල්ගම මන්ත්‍රිවරයා,

“ආණ්ඩුවට හේතුවෙලා තියනවා නම මොකාට වුනත් බනිනවා. අම්මා තාත්තා ඉන්නවා. ඒවගේම බාප්පා කුඩම්මාත් ඉන්නවා. ඒ ඔක්කෝමත් එක්ක යනවා.”