ලොව වඩාත්ම දූෂිත රටවල් හතර අතරට ලංකාවත්!

0

ශ්‍රි ලංකාව යුක්ක්‍රේනය, ටියුනීසියාව හා නයිජීරියාව යන රටවල් සඳහා දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීම වෙනුවෙන් සහය අවශ්‍ය බව වත්කම් ප්‍රතිසංවිධානය සඳහා වන ගෝලිය සංසදය ( Global Forum on Asset Recovery (GFAR)) විසින් සිදු කළ සමීක්ෂණයකදි හෙලි වී තිබෙනවා.

අමෙරිකානු රාජය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිට විසින් මෙයට අදාළ කරුණු ඇතුලත් පත්‍රිකාව ප්‍රකාශයට පත්අ කොට ඇති අතර GFAR මෙම සම්ක්ෂණය සිදු කර ඇත්තේ එක්සත් රාජධානියේද සහය ඇතිවය.

ලෝක බැංකුව සඳහන් කරන පරිදි වාර්ෂිකව දූෂිත නිලධාරින් විසින් අමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 20කට අධික ප්‍රමාණයක් හොරකම් කරන අතර මෙම මුදල් යනු එම රටවල් වල මාර්ග, පාසල්, රෝහල් නිර්මාණයට හා තිරසර සංවර්ධනයට යොදා ගත යුතු බවයි එම සමීක්ෂණය පෙන්වා දෙන්නේ.

එසේම2016 මුදල් වර්ෂය වෙනුවෙන් එක්සත් ජනපද රජය ලංකාවේ නීති පද්ධතිය සහ සිවිල් සමාජය ක්‍රියාත්මක    කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම සහ යහපාලනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා හා ශ්‍රි ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී ප්‍රයත්නයන් සඳහා විදේශ ආධාර ලබාදී ඇති බවත් එම කරුණු පත්‍රිකාව දක්වා තිබෙනවා.

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/12/276268.htm 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here