නාම යෝජනා දුන්න ගමන් ඒකාබද්ධයෙ ඩීල් එලියට දානවා…

0

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් හට විවිධ අන්දමේ ඩීල් ඇති බැවින් සාකච්ඡා කඩාකප්පල් කිරීමට කටයුතු කළ බවත් මැතිවරණයට නාම යෝජනා බාර දීමේන් අනතුරුව එම ඩීල් හෙලි කිරීමට සූදානම් බවත් බස්නාහිර පළාත් මහ අමාත්‍ය ඉසුරු දේවප්‍රිය පවසනවා.

මහ ඇමතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක් සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනි.

“පාක්ෂිකයෝන්ගෙන් ලොකු ඉල්ලීමක් ආවා පුළුවන්  ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කණ්ඩායම් දෙක එකතු වෙලා තරග කරන්න කියලා. කොහොම වුනත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ඉන්න අවස්ථාවාදින් ඒකට එකඟ වුණේ නෑ. මම හිතන්නේ ඒ ගොල්ලන්ට පිළිතුරු ලැබෙයි මැතිවරණයෙන් පස්සේ. ඒකාබද්ධයේ ඉන්න කණ්ඩායම් වලට පොඩි පොඩි ඩීල් තියනවා නේ. ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය කඩලා දෙනවා. ඒ නිසා අපිව හිරේ දාන්න එපා. අපේ නඩු අහන්න එපා. ඒවා ගැන රටේ ජනතාවට කියලා දෙන්න තාම කල් වැඩියි. මැතිවරණය දිනය ප්‍රකාශයට පත් කළාට පස්සේ මැතිවරණයට ආවාට පස්සේ අපි ඒ ඩීල් ගැන කියලා දෙන්නම්,”ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.