මහින්දගේ ආරක්ෂාව වැඩි කරන්න…..ඉල්ලීමක් කලොත් සලකා බලනවා…

0

පළාත් පාලන ඡන්ද රැස්වීම්වලට සහභාගි වන හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ සදහා විශේෂිත ආරක්‍ෂාවක් ලබාදෙන්නැයි ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් ඉල්ලීමක් කර සිටියා.

ස්ථාවර නියෝග 23 (2) යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රශ්ණ කර සිටියේ ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ පවත්වන රැස්වීම්වලට හිටපු ජනාධිපතිවරයා සහභාගි වන බවත් ඔහුගේ ආරක්‍ෂාවට ඇති තර්ජන පිළිගනිමින් අදාළ නිලධාරීන්, භටයන්, වාහන හා ගමනාගමනයට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා දැනට පවතින ආරක්‍ෂක අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කර විශේෂිත ආරක්‍ෂාවක් ලබා දෙන්නේ යනුවෙනි.

හිටපු ජනධිපතිවරයාගේ ආරක්‍ෂාව වැඩිකර දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර නැති බවද අගමැතිවරයා කීවේය. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂගේ ආරක්‍ෂාව සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් 154 දෙනකුගෙන් යුතු පිරිසක් හා වාහන ලබාදී ඇති බවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්‍ෂාව වැඩිකර දෙන්නැයි නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කළහොත් ඒ පිළිබඳ සලකා බැලිය හැකි බව එහිදි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ එයට පිළිතුරු දෙමින් සදහන් කර සිටියා.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාට පවතින ආරක්‍ෂක තර්ජනවල ස්වභාවය අනුව සිදුකරනු ලබන ආරක්‍ෂක තක්සේරු හා බුද්ධි අංශ වාර්තා අනුව ආරක්‍ෂාව සපයා දෙන බවද පැවැසූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා මහින්ද රාජපක්‍ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ආරක්‍ෂක නිලධාරීන් වැඩි පිරිසක් ලබාදී ඇත්තේ ඔහුට ඇති ආරක්‍ෂක තර්ජන සලකා බලා බවද සදහන් කර සිටියා.

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංගට ලබාදී ඇත්තේ ආරක්‍ෂක නිලධාරීන් 61 දෙනකු පමණක් බවත් අගමැතිවරයා කීය. බුද්ධි අංශ වාර්තා අනුව තර්ජන ඇති බව තහවුරු වුවහොත් ආරක්‍ෂාව වැඩි කිරීමට ක්‍රියා කරන්නේ යැයිද අගමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ අවධාරණය කර සිටියා.