හොරු අල්ලන එක හොරුන්ට නාඩගමක් වෙලා…., බැඳුම්කර හොරු හිරේ දානකම් සටන අතහරින්නේ නෑ

0

බැඳුම්කර හොරුන්ට එරෙහිව ප්‍රකාශයන් ඉදිරිපත් කරන විට හා එම හොරුන්ට එරෙහිව කටයුතු කරන විට හොරකම් කළ මුදලෙන් ආරම්භ කර ඇති පුවත්පත් හරහා විරුද්ධවන්නන්ට මඩ ප්‍රහාර එල්ල කරමින් සිටින බව ක්‍රිඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර පවසනවා.

පසුගිය සෙනසුරාදා (09) පාර්ලිමේන්තුවේදි අයවැය කාරක සභා විවාදයට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

“බැඳුම්කර වංචාවවෙන් පත්තරයක් ගැහුවා කියා මම කිව්වානේ ඒක තමයි ‘ජනයුගය’ පත්තරය කියන්නේ. බැඳුම්කර වංචාව ගැන අපි ගහන කොට අපිට වෙනත් විදියකට ගහනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව ගත්තම ඒක හොදද නරකද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙන්න පුළුවන්. හොඳ වෙන්නත් පුළුවන්, නරක වෙන්නත් පුළුවන් මම හිතනවා ඒක හරි කියලා. හැබැයි ජනයුගය ගහනවා ‘ක්‍රීඩාඇමති නාඩගමක් නටයි’ කියලා. දැන් ඒක ඒ ගොල්ලන්ට නාඩගමක් විදියටයි පෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකෙයි. නීතිය අනුව ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒක ඒ ගොල්ලන්ට අනුව නාඩගමක් නටන එකක්. නීතිය හරියටක් ක්‍රියාත්මක වෙලා හොරු අල්ලනවා නම්, බැදුම්කර හොරු ටික අල්ලනවා නම් ගහපුප්අ පත්තරවල ගාණ අහුවෙනවා නම්, ගැහුවේ කීයද කියලා හොයනවා නම්, සල්ලී කාටද දුන්නේ කියලා හොයනවා නම් කාටද එපාර්ට්මන්ට් අරන් දුන්නේ කියලා හොයනවා ම් කාටද කෝල්ස් දුන්නේ කියලා කියලා හොයනවා නම් ඒක ඒ ගොල්ලන්ට නාඩගමක් . ඒ කියන්නේ නීතිය අනුව ක්‍රියාත්මක වීම මේ කම්බා හොරුන්ට, බැදුම්කර වංචා හොරුන්ට නාඩගම් නැටීමක්. නීතිය අනුව ඉන්න ඕන නෑ කියලනේ ඒ ගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ රටේ නීතියක් කරන්න එපා කියලයි කියන්නේ. මේ හොරු ටික අල්ලලා හිරේ දාන තුරු අපි සටන ගෙනියන්න ඕන…..” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

Dayasiri Jayasekara