තොන්ඩමන් කුකුලත් අරන් බුලතට යයි..

0

ලංකා කමිකරු කොංග‍්‍රසය එකසත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමග කුකුළා සලකුණින් පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක් සදහා තරග වැදිම සදහා නාම යෝජනා අත්සන් කිරිම ලංකා කමිකරු කොංග‍්‍රසයේ මහා ලේකමි නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක් පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍ර අරුමුගමි තොන්ඩමන් විසින් අද (17.12)කොටගල ලංකා කමිකරු කොංග‍්‍රස් මුලස්ථානයේදි සිදුකළා.

මේ අනුව හැටන් දික්ඔය නගර සභාව, මස්කෙළිය ප‍්‍රාදේශීය සභාව, නොර්වුඩි ප‍්‍රාදේශිය සභාව, කොටගල, ආගරපතන සහ නුවරඑළිය ප‍්‍රාදේශිය සභා වලට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමග එක්වි කුකුලා සලකුණීන් තරග කරන අතර අඹගමුව ප‍්‍රාදේශිය සභාවට කුකුළා සලකුණීන් තනිව තරග කිරිමටත් කොත්මලේ හගුරන්කෙත සහ වලපනේ යන ප‍්‍රාදේශීය සභා සදහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමග බුලත් කොළය සලකුණීන් තරග කිරිමටයි එම පක්ෂයේ මහා ලේකමිවරයා නාම යෝජනා අත්සන් කරනු ලැබුවේ.

මේ වන විට තලවාකැලේ ලිදුල නගර සභාව වෙනුවෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමග කුකුළා ලකුණින් තරග කිරිමටත් නුවරඑළිය මහා නගර සභාව සදහා කුකුළා සලකුණීන් තනිවම තරග කිරිම සදහා මෙ වන විට නාම යෝජනා නුවරඑළිය මැතිවරණ කාර්යාලය වෙත ලංකා කමිකරු කොංග‍්‍රසය විසින් භාරදි ඇත.

රංජිත් රාජපක්ෂ – හැටන්