ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ අයගේ ගෙදර අල්මාරිවලත් නිල් කමිසය තියනවා……

0

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සමගි කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තම පක්ෂ සභාපතිත්වය පවා කැප කිරීමට සූදානමින් සිටි බව ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ උප සභාපති අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම පවසා සිටිනවා.

මහනුවර පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කරමින් සිටියා.

“ජයග්‍රහණය ස්ථීරයි ලොකු රැල්ලක් හැදිගෙන එනවා අපේ පැත්තට මොකද ජනතාව දන්නවා මේ පක්ෂ දෙක එක්කහු කරන්න ජනාධිපතිතුමාත් අපේ මධ්‍යමකාරක සභාවත් සෑම උත්සහයක්ම දැරුවා. පොහොට්ටුව ඇතුලෙත් ගොඩාක් අය මේ ඒකාබද්ධ වීමට කැමතියි. නමුත් අවාසනාවට වගේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඒක නවත්තලා මහජනතාව ඒකියන්නේ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අය දන්න්වා මේ සමගියට බාධා කළේ කවුද කියලා. ඒ නිසා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සියළු දෙනාම අපිට ආධාර කරනවා ඒකයි අපිට අලුත්ම සමීක්ෂණ වලින් ලැබෙන වාර්තාව.”

“ජනාධිපතිතුමා සෑම උත්සහයක්ම ගත්තා. මම රහසක් හෙලි කරන්න කැමැතියි එතුමා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිත්වය පවා කැප කරන්න සූදානම් වුණා. සමගිය වෙනුවෙන්. නමුත් අනිත් කොටසෙන ඒකට සහභාගි වෙන්න කැමති නැති නිසා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය හොද තීරණයක් ගනීවී. ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය තනියම එනවා නම් එන්නේ අතෙන්. නමුත් සන්ධාන ගත වෙලා එනවා නම් එන්නේ බුලත් කොලෙන්. අපේ මධ්‍යමකාරක සභාව ලොකු කැප කිරීමක් කළා. තනතුරු පවා ඔය අනිත් කොටසේ අයට දෙන්න ලෑස්ති වුණා. නමුත් ඒ අය ඒකට එකඟ වුණා පක්ෂය කඩාගෙන යන්න තමයි ඒ අය තීරණයක් ගත්තේ. අනුර බණ්ඩාරනායක මහත්තයා ලස්සන කතාවක් කිව්වා අපි අනිත් පක්ෂ වලින් ආවාට අපේ අල්මාරිවල නිල්පාට කමිසය තියනවා. ඒවගේ ඔය පොදුජන කියලා වෙන පක්ෂ වලින් ආවාට ඒ ගොල්ලන්ගේ අල්මාරිවල තියෙන්නේ නිල්පාට කමිසය. කවදාහරි ඒක ඇදගෙන පක්ෂයට එයි,” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

Sarath Amunugama