චම්පිකත් එක්ක රේස් එක දුවන්න එන්නේ කවුද?

0

චන්ඩින්ට මැරයන්ට නගරාධිපති වීමට හැකියාවක් නොමැති බවත් නගරාධිපති වීමට මුලින්ම කොට්ඨාශය ජයග්‍රහණය කළ යුතු බවත් හිටපු අමාත්‍ය ඒ එච් එම් ෆවුසි පවසනවා.

කොළඹ නගර සභාව වෙනුවෙන් ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමට පැමිණි අවස්ථාවේදි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හිටපු අමාත්‍යවරයා (18) අද මේ බව පවසා සිටියා.

“චන්ඩීන්ට, මැරොයන්ට නගරාධිපති වෙන්න බෑ. මේක ආසන මට්ටමේ තරගයක්. ආසනය දිනලා ඕන නගරාධිපති වෙන්න. අපෙන් කැඩිලා ගිය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට නාමයෝජනාවක්වත් හදාගන්න බැරි වුණා. එහෙම තත්ත්වයක් තියනකොට කොහොමද නගරේ පාලනය කරන්නේ. ආණ්ඩුව අපේ අපිට ඇමතිවරු ඉන්නවා. නගරේ පාලනය කරන්නේ චම්පික ඇමතිතුමා. එතුමාත් එක්ක හරියට දුවන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ පක්ෂේ දිනුවම. අපි හිතනවා මේක තේරුම් අරන් ජී එල් පිරිස්ලා මේකෙන් අයින් වෙලා අපිට ලේසියෙන් දිනන්න ඉඩ හදලා දෙයි කියලා.” හිටපු අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.