ජනපති සටන අරඹයි….., බුලත අරන් ගෙට ගෙවදියි……

0

තමාට හැකියාවක් පවති නම් රට පුරා ගෙයක් ගෙයක් ගානේ ගොස් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය දිනවීමට කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන පවසනවා.

ජනාධිපතිවරයා මේ බව පවසා සිටියේ අද (19) පැවති ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පෙරමුණේ පළමු පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රචාරණ ජනහමුව අමතමිනි.

“එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලෙස බුලත් කොළය ලකුණින් වගේම නිදහස් පක්ෂය ලෙස අත ලකුණින් එක් එක් ප්‍රදේශ වල තත්ත්වයන් සැළකිල්ලට ගෙන මේ මැතිවරණය තරග කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මට පුළුවන්කමක් තියනවා සෑම ගෙදරකටම මේ රටේ ගිහිල්ලා ඒ ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා බුලත් කොළයට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට වගේම ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අත ලකුණට ඡන්දය දෙන්න කියලා. නමුත් තමුන්නාන්සේලා දන්නවා මට ගෙයක් ගෙයක් ගානේ යන්න වෙන්න නෑ කියලා. ඒ නිසා මේ රටේ සමස්ථ ජනතාවට මම බුලත් අතක් දීලා ඉල්ලිමක් කරනවා මට ගෙදරට ආවා වගේ සලකලා මේ බුලත් අත බාර අරගෙන බුලත් කොළයට ඡන්දය දෙන්න කියලා.මම මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා,”ජනාධිපතිවරයා මෙහිදි පවසා සිටියා.