විද්දේ තේ වලට…වැදුනේ ඇස්බැස්ටෝස් වලට…!

0

2018 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ  සුදු ඇස්බැස්ටෝස් සෙවිලි තහඩු තහනම අවලංගු කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ රුසියාව විසින් ලංකාවේ තේ සඳහා තහනමක් පනවා ඇති අවස්ථාවක වීම විශේෂත්වයක්.

මේ අතර  ශ‍්‍රී ලංකාවට ඇස්බැස්ටෝස් වැඩි ප‍්‍රමාණයක් රුසියාවෙන් ආනයනය කරනු ලබන අතර රුසියාව විසින් ශ‍්‍රී ලංකා තේ සදහා තහනමක් පැනවූයේ මෙම ඇස්බැස්ටස් තහනමට විරෝධය පල කිරීමක් වශයෙන් යයි චෝදනා එල්ල වෙනවා.

රජය විසින් ඇස්බැස්ටස් තහනම්  කිරීමට තීරණය කරනු ලැබුවේ පිළිකා රෝගයට ප්‍රබල ලෙස හේතු වන්නේ යයි සදහන් කරමින් වන අතරම නිල් ඇස්බැස්ටස් තහනම ඒ ආකාරයෙන්ම ක‍්‍රියාත්මක කිරීමටද අමාත්‍ය මණ්ඩලය මෙහිදි තීරණය කොට තිබෙනවා.