සුන්දර නුවරඑළියේ ගොඩගැහෙන කුණු කන්ද

0

නුවරඑළිය මහා නගර සභාව යටතේ පාලනය වන නුවරඑළිය මහජන වෙළදපොළේ සහ නුවරඑළිය පෞද්ගලික බස්නැවතුමිපොළේ දින ගණනාවක සිට නුවරඑළිය නගර සභාව මගින් කැළි කසල බැහැර නොකිරිම නිසා පරිසර ගැටලු රැසක් මතුවි ඇති බව නුවරඑළිය නගරවාසින් චෝදනා කරනවා.

නුවරඑළිය නගරය සංචාරක පුරවරයක් වුවද කැළි කසල බැහැර නොකිරිම නිසා ප‍්‍රදේශය පුරාදැඩි දුගන්ධයක් හමන බවත් මේ පිළිබදව නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශ වෙත දැනුමි දුන්නත් ඒ පිළිබදව කිසිදු පියවරක් මේ වන තෙක් රැගෙන නොමැති බවයි ප‍්‍රදේශවාසින් පවසන්නේ.

නුවරඑළිය මහා නගර සභාව කොසාරිස්වරයෙකු යටතේ පාලනය වන අතර එම කොමසාරිස්වරයා විසින් නාවලපිටිය නගර සභාවේ ද කොමසාරිස්වරයා වශයෙන් කටයුතු කරන නිසා ඔහුගෙන් නුවරඑළිය මහා නගර සභාවට පරිපාලනමය වශයෙන් කාර්යක්ෂම සේවාවක් ඉටු නොවන බවයි ප‍්‍රදේශවාසින් චෝදනා කරන්නේ.

මේ සමිබන්ධයෙන් අප නුවරඑළිය මහා නගර සභාෙවි කොමසාරිස් කේ.එමි.එචි.ඩබිලිවි බණ්ඩාරගෙන් කළ විමසුමකට ඔහු පවසා සිටියේ තම නගර සභෙවි සෞඛ්‍ය අංශ විසින් කැළි කසල බැහැර කිරිෙමි කටයුතු විදිමත්ව සිදුකරන බවයි. නුවරඑළිය පෞද්ගලික බස්නැවතුමිපොළේ සහ මහජන වෙළදපොළේ කැළි කසල බැහැර නොකළ බවට තමන්ට පැමිණීල්ලක් ලැබි නොමැති බවද කොමසාරිස්වරයා කියා සිටිනවා.

සතියට දින දෙකක් නාවලපිටිය නගර සභාවත් සතිඅන්ත දින දෙකත් සමග නුවරඑළිය මහා නගර සභාවේ දින පහක් තමන් රාජකාරි කරන බවත් නුවරඑළිය මහා නගර සභාෙවි කොමසාරිස්වරයා වැඩි දුරටත් කියා සිටියා.

රංජිත් රාජපක්ෂ -හැටන්