ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් අපේක්ෂකයන්ට කඩේ යනවා… ගමේ මිනිස්සුත් රවට්ටලා

0

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් තරග නොකලද ඔවුන්ගේ රාජකාරී බලය තවමත් දේශපාලන පක්ෂ සහ අපේක්ෂකයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට භාවිතා කෙරෙන බව පෙනී යන බව සාක්ෂි සහිතව පැෆරල් සංවිධානය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට පෙන්වා දෙනවා,

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව,
රාජගිරිය

සභාපතිතුමනි,

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කිරීම

නව පළාත් පාලන මැතිවරණ නීතිය මගින් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් තරග කරන්නේ නම් වර්ෂයකට පෙරාතුව එම ප්‍රදේශයෙන් මාරු විය යුතු බවට නීතියක් සම්මත වූයේ බොහෝ මැතිවරණ වලදී සමහර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී තමන්ගේ රාජකාරී බලය භාවිතා කරමින් රාජ්‍ය සම්පත් තම පක්ෂයේත් තමා තරඟ කරන්නේ නම් තමාගේත් ජයග්‍රහණයට භාවිතා කල බැවිනි.

එසේ වූවත් මෙවර ඡන්ද විමසීමේදී ද එවැනි සමහර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් තම පවුලේ සාමාජිකයින්න්ද අපේක්ෂකයින් බවට පත් කර තම රාජකාරී බලය පාවිච්චි කර ඔවුන්ට රැස්වීම් සංවිධානය කරන බවත් විවිධ ප්‍රතිලාභ රාජ්‍ය ව්‍යාපෘති හරහා ලබා දෙන බවට පොරොන්දු ලබාදෙන බවත් එසේම සමහර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ගේ පවුලේ අය තරග කරමින් ඔවුන් ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඉල්ලා අස්වී පසුගිය වතාවේ සිටි මහජන නියෝජිතයාටම තනතුර ලබා දෙන බවට ප්‍රකාශ කරමින් ජනතාව රැවටීමක යෙදී සිටින බවට වාර්තා වේ.

එබැවින් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් තරග නොකලද ඔවුන්ගේ රාජකාරී බලය තවමත් දේශපාලන පක්ෂ සහ අපේක්ෂකයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට භාවිතා කෙරෙන බව පෙනී යයි.

එබැවින් මෙම තත්වය වැළැක්වීම සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා මෙන් ඔබතුමාගෙන් හා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

මෙයට,
විශ්වාසී,

රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි
විධායක අධ්‍යක්ෂක

කාරුණික අවධානයට – පහතින් අමුණා ඇති අත්පත්‍රිකාව සහිත ලියවිල්ල මෙවැනි දේ සිදුවන බවට එක් උදාහරණයක් පමණි. එක් දේශපාලන පක්ෂයක් විසින් පමණක් මෙය සිදුකරන බවට හැඟවීම මෙයින් අපේක්ෂා නොකෙරේ.