ආර්ථිකය හසුරුවන්නේ රනිල්, මලික්, කබීර්….., අපිට හුළං…..!

1

වර්තමාන යහපාලනය ආණ්ඩුවේ මුදල් පාලනය ශ්‍රි ලංකා නිදහස් සතු නොවන බවත් එය එක්සත් ජාතික පක්ෂය සතුව පමණක් පවතින බවත් ඒ හේතුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගනු ලබන සමහර තීරණ නිසා ශ්‍රිලනීපය අසතුටෙන් පසුවන බවත් අමාත්‍ය ඩබ්. ඩී. ජේ සෙනවිරත්න පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ රක්වාන ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවක් අමතමිණි.

“ජනාධිපතිවරයා මේ අවුරුදු 3ක කාලය තුළ මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළා. ඒ කාලය තුළ යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් ඇති වුණා. යම් යම් පසුබෑම් ද ඇති වුණා. මොකද මේ ආණ්ඩුවේ ආර්ථික අංශය අපිට නෑ. මුළු ආර්ථික අංශයම පාලනය කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. අගමැතිතුමා, මලික් සමරවික්‍රම මැතිතුමා. මුදල් ඇමතිතුමා, කබීර් හෂීම් ඇමතිතුමා. එතකොට තීන්දු තීරණ ගන්නේ ඒ ගොල්ලෝ. මේ තීන්දු තීරණ වල විශාල අසාර්ථක බවක් අපි දකිනවා. ඒක් නිසා අද මිනිස්සු ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කතා කරන ස්වභාවයක් දකින්න තියනවා. ඇයි බඩු මිල වැඩියි. ජීවත් වෙන්න බෑ. රස්සා නෑ. ඉතින් මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ ඇයි කියලා අපෙන් අහනවා. අපි මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ ආසාවට නෙමෙයි රටට ආණ්ඩුවක් ඕන නිසා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමහර අය ගන්න පියවරවල් ගැන අපේ නොසතුට අපි ප්‍රකාශ කරනවා.”අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

John Seneviratne

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here