‘ඕනෑම නම් ඡන්දෙන් පසුව ඒ ගැන කල්පනා කර බලමු.’

0

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට බලය ලබා ගැනීම පිළිබඳව බියක් පැවතියාට පොදුජන පෙරමුණ බලය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු බයක් ඇති නොවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ පවසනවා.

ජාතික නිදහස් පෙරමුණු පක්ෂ කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි බලය පිහිටුවීමේදී එකතු වන්නේ කා සමඟද එකතු නොවන්නේ කා සමඟද යන්න කල්පනා කිරීමට ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණට අවශ්‍ය නැති බවයි.

බහුතර පළාත් පාලන ආයතනවල බලය ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණට හිමි වන බවද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පිරිසට බහුතර බලයක් තියා කිසිදු ආයතන බලයක් නොලැබෙන බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නා.

ඇමැති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත එක එක කාලෙට එක එක කතා කියනා බවත් මේ කාලේ කියනා එක් කතාවක් ලෙස පොහොට්ටුව හා එක්වී බලය පිහිටුවීමේ ප්‍රකාශය හැඳින්විය හැකි බවත් මන්ත්‍රිවරයා ප්‍රකාශ කළා.

“ඕනෑම නම් ඡන්දෙන් පසුව ඒ ගැන කල්පනා කර බලමු.” වීරවංශ මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කර සිටියා.

Wimal Weerawansa