ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු දාන්න ඉගෙන ගන්න ….මූලික අධ්‍යයන සහ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුව 2018

5

“ජාත්‍යන්තර මව් භාෂා දිනය” ට සමගාමීව මව් භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අධ්‍යයන වැඩසටහන යටතේ පවත්වන (3වන අධ්‍යයන වැඩමුළුව) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු පවරන ආකාරය සම්බන්ධ මූලික අධ්‍යයන සහ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුව 2018 පෙබරවාරි 21 වැනිදා පැවැත්විමට නියමිතයි.

නීතිය පිළිබද උනන්දුවක් ඇති ඕනෑම අයෙකුට විවෘත මෙම වැඩමුළුව මුදල් අයකිරීමකින් තොර වන අතර අවශ්‍ය නීති මූලාශ්‍ර වල සම්පිණ්ඩයක් සහ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ලේඛන ලබා න වැඩමුළුවකි.

(ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව – ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රීති – සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය – ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීම පිළිබද පනත – ජනමතවිචාරණ පනත – පළාත්බද මහාධිකරණ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත – 20වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට අදාල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ බෙදුනු තීරණය ඇසුරෙන් )

2018 පෙබරවාරි 21 සවස 2.30 – 5.30 දක්වා

නිදහස් මාවත, කොළඹ 07, ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේ දී

ආසන සීමිත හෙයින් කලින් ආසනයක් වෙන්කර ගැනීම සඳහා

නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය

සඳහන් අයදුම්පතක් [email protected] විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න

විමසීම

නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන (0712063394)5 COMMENTS

  1. Whereas the American arcade scene began its sluggish descent
    into obscurity, arcade video games still stood near the height of their popularity.

Comments are closed.