කරුණාකරලා කොටන්න මහරජතුමනි, කොටන්න!

0

2015 ජනවාරි 08 වෙනිදා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන වෙත ලබා දුන්නේ දෙපැත්ත කැපෙන කඩුවක් වුවත් දැන් එහි එක් පැත්තක් මොට වී ඇති බව පෙනෙන්නට ඇති බව එක්සත් ජාතික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි තුෂාර ඉදුනිල් පවසා සිටිනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂයන් දිරිගැන්වීමේ ජන හමුවක් අමතමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

“අපි 2015 ජනවාරි 08 වෙනිදා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ අතට කඩුවක් දුන්නේ මේ අල්ලස් දූෂණ පගාකාරයෝ සියල්ලටම කොටලා සමූල ඝාතනය කරලා දාන්න තමයි. අපි දුන්නේ දෙපැත්තම කැපෙන කඩුවක්. හැබැයි දැන් එක පැත්තක් මොට්ට වෙලා වගේ මට දැනෙනවා. ඒ නිසා අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. කරුණාකරලා කොටන්න මහරජතුමනි, කොටන්න.”මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.