රැවුලත් එක්ක තියන තරහට බෙල්ල කපා ගන්න එපා!

0

වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුව මේ වන විට රටේ සියිළු සම්පත් විකුණා අවසන් බවත් ඉතිරි වි තිබෙන්නේ රට පමණක් බවත් එය අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් රැක ගත යුතු බවත් හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ පවසා සිටිනවා.

ඊයේ (31) ජා-ඇල ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණු ආසන බල මණ්ඩලය අමතමින් හිටපු අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“අපි බාර දුන්නේ හාල් රට යවන රටක්. බඩ ඉරිගු වලින් ස්වයංපෝෂිත වෙච්ච රටක්. ගමේ පාරත් කාපට් කරපු රටක්. අද මොකද මේ රටට වෙලා තියෙන්නේ. බැංකු හොරකම් කරලා ඉවරයි. කැලෑ ටික කපලා ඉවරයි. ඇත්තු ටික මරලා ඉවරයි. සීල් කරලා පන්සල් ටික ඉවරයි. හැමදාම පැරදිලා ක්‍රිකට් ඉවරයි. වරාය විකුණලා ඉවරයි. මත්තල විකුණලා ඉවරයි. අද ඔබට එක දෙයක් විතරයි ඉතුරුවෙලා තියෙන්නේ ඔබේ දරුවාට, ඒ මේ රට.., රැවුලත් එක්ක තියන තරහට බෙල්ල කපා ගන්න එපා. මේ සටන රට වෙනුවෙන්. අඩුපාඩු නැත්තේ කාටද? ඒවා නිවැරැදි කරගෙන අපි අපේ ගමන යන්න ඕන.”