බැදුම්කර කොමිසම් වාර්තාව ගැන කියන්න ජනපති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවයි

0

බැදුම්කර ගණුදෙණුව පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තාව පිළිබවදව විශේෂ නිවේදනයක් ජනවාරි 3 වෙනිදා (බදදා) මාධ්‍ය වෙත කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තිරණය කර තිබෙනවා.

සිය ටිවිටර් ගිණුමේ ඒ සම්බන්ධයෙන් සටහනක් තබමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙය සඳහන් කරනවා.

බැදුම්කර ගණුදෙණුව පිළිබඳව විමර්ශනයට පත් කළ විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමේ සමාජිකයින් විසින් එම වර්තාව පසුගිය දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දෙනු ලැබීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here