පොහොට්ටුවට වැටෙන ඡන්ද වලින් ඒකේ ඉරණම තීන්දු වෙනවා…, වරද්දගත්තොත්…., රට විනාශ වෙයි

0

පෙබරවාරි 10 වෙනිදා පවත්වන පළාත් පාලන මැතිවරණය මගින් රටේ දේශපාලන සිතියම තීරණය වන බව එක්සත් ජනතා නිදහසේ සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ පවසනවා.

ශ්‍රි ලංකා පෙදුජන පෙරමුණ මාලබේ කඩුවෙළ ප්‍රදේශය වෙනුවෙන් පිහිටුවනු ලැබු මැතිවරණ කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“සමහරු හිතාගෙන ඉන්නවා මේක පොඩි ඡන්දයක්, ප්‍රදේශීය සභාවේ නගර සභාවේ, ගමේ පාර, ගමේ බෝක්කුව, ගමේ පොදු ස්ථාන ටික හදා ගැනීම ගැන හිතලා විතරක් ඡන්දය දෙන ඡන්දේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි අම්මේ තාත්තේ මේ ඡන්දය. අලියට වැටෙන ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් තීරණය වෙනවා අලියගේ ඉරණම. පෙබරවාරි 10 වෙනිදා පොහොට්ටුවට වැටෙන ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් තීරණය වෙනවා ඒ අයගේ ඉරණම. සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ ඉරණම තීරණය වෙනවා උන්නැහේගේ බුලත් කොළයට වැටෙන ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන්. මේ රටේ දේශපාලන සිතියම එක්කෝ අලුත් වෙයි නැත්නම් විනාශකාරි වැඩ පිළිවෙළකට යයි. පෙබරවාරි 10 වෙනිදා වරද්දගත්තොත් පණ එන්නේ අර සුමන්තිරන්ලාගේ උවමනාවට. පන එන්නේ අර දේශද්‍රෝහි වැඩපිළිවෙළට.”මන්ත්‍රිවරයා මෙහිදි සඳහන් කර සිටියා.

Wimal Weerawansa