මහ හොරු ලඟදීම එළියට…..දඩුවම් විතරක් නෙමෙයි ගත්ත සල්ලිත් ගන්නවා,,,, අපිත් එක්ක සෙල්ලම් බෑ

0

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැති ඇමතිවරුන් ගන්නා තීරණ හේතුවෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුවේ කොටස්කරුවන්ද අපහසුතාවයට ලක් වන බව එජනිස මහලේකම් මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

“එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ඇමතිවරුන්ගේ අඩුපාඩු නිසා අපි චෝදනා වලට ලක්වන අවස්ථා තියනවා. බැදුම්කර සිද්ධියේදි මහා වංචාවක් වුණා. දැන් ඒක එළිදරව් වෙනවා. ඒක එළිදරවි වෙනකොට මහා හොරු එළිදරව් වෙයි. ඒ හොරුන්ට එරෙහිව අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රජය ක්‍රියාත්මක වෙනවා, ජනාධිපතිතුමා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අධිකරණ පද්ධතිය තුළින් ලබා දිය හැකි උපරිම දඩුවම ඒ අයට ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වංචා කරපු මුදල් අයකර ගැනීමටත් කටයුතු කරනවා කියලා මම කියන්න කැමතියි,” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.