“සම්මත යහපාලනය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතය” ජනවාරි 08 වැනිදාට ජනගත කෙරේ

0

ලංකා බැංකුව, කොටස් හා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමින්සභාව, ශ්‍රී ලංකා ණය රක්ෂණ මණ්ඩලය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක සභාපති ධූරයන් හෙබවූ ආචාර්ය උදයශ්‍රී කාරියවසම් විසින් රචිත  “සම්මත යහපාලනය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතය” යන කෘතිය 2018 ජනවාරි මස 08 දා ජනගත කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පස්වන විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනවාරි මස 08 දා පස්වරු 4:00 ට තුම්මුල්ල ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිර ශාලාවේදී උත්සවය පැවැත්වේ.

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ හිටපු සභාපති මහාචාර්ය ගාමිණි සමරනායක “යහපාලනය සංකල්පය හා භාවිතය” යන මැයෙන් ද, රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන “සම්මත යහපාලනය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතය” කෘතිය සම්බන්ධයෙන්ද අදහස් දැක්වීමට නියමිතය.

“සම්මත යහපාලනය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතය” කෘතිය යහපාලනය යනු කුමක්ද? එහි නිර්නායකයන් මොනවාද? ශ්‍රී ලංකාවේ යහපාලනයක් තිබේද? එවැන්නක් තිබේනම් එය ඇතිවූයේ කවදාද? කෙසේද? යන කරුණු ඉතාමත් විශ්ලේෂනාත්මකව සාකච්ඡා කෙරෙන පර්යේෂණාත්මක කෘතියකි.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here