එජාපයේ දඹුල්ලට තරග කරන අපේක්ෂකයන් හොයන්න face book බලන්න වෙලා….පළාත් මන්ත්‍රීගෙන් මැසිවිල්ලක්

1

දඹුල්ල මහ නගර සභාවට හා දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවට ඉදිරිපත් කොට ඇති අපේක්ෂකයන් කවුරුන්ද යන්න තවමත් නොදන්නා බවත් ෆේස්බුක් සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවියෙන් උදව් ඉල්ලා සිටින අපේක්ෂයන්ට උදව් කරන බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පළාත් සභා මන්ත්‍රී තිස්ස බණ්ඩාර හේරත් පවසනවා.

දඹුල්ල මහ නගර සභාව සහ දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් කොට ඇති අපේක්ෂකයන් හෝ ලයිස්තුවෙන් ඉදිරිපත් කොට ඇති අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද යන්න තමන්ට තවමත් ආසන සංවිධායකවරයා විසින් දැනුම් දී නොමැති බවත් මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.

තරග කරන අපේක්ෂකයන් පිළිබඳව තමන් දැනුවත් වුයේ සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි හා ෆේස්බුක් වලින් බවත් බෝහෝ අපේක්ෂකයන් තමන්ගේ සහයෝගය ඉල්ලා සිටින්නේ ෆේස්බුක් හරහා බවත් ඒ අනුව එම අපේක්ෂකයන්ට සහයෝගය ලබාදීම සිදුකරන බවත් ඔහු සඳහන් කර සිටියා.

 1 COMMENT

Comments are closed.