බැසිල් රාජපක්ෂ ලඟ තියෙන්නේ කල්ලිවාදි ඒකාධිපතිත්වය විතරයි!

0

පෞද්ගලික කල්ලිවාදය ගොඩ නගන්න ඒකාධිපතිත්වයෙන් කටයුතු කරන බැසිල් රාජපක්ෂ නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සිටියදි තමාට විශාල අසාධාරණයයික් සිදු වූ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම පවසා සිටිනවා.

අද (02) ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරිය මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

එහිදි මාධ්‍යවේදීන් නැගු ප්‍රශ්න වලට අමාත්‍යවරිය විසින් පිළිතුරු ලබා දුන්නා.

ප්‍රශ්නය: දැන් ඔබතුමිය හිතනවාද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ හිටපු කාලය අපරාදේ කියලා?

“නැහැ එහෙම මම හිතන්නේ නැහැ. ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වලට කන් දෙන්නේ නැත්නම් අපි ඒකාධිපති ආකාරයෙන් කටයුතු කරන එකට එකඟ වෙන්න බැහැ. අතීතයේ කරන ලද කටයුතු ගැන මම කණගාටු වෙන්නේ නැහැ.”

ප්‍රශ්නය” ඔබතුමියට විතරද මේ විදියට අසාධාරණකම් සිද්ධ වුණේ?

“ඔව් විශේෂයෙන්ම මට තමයි මේ තුළ විශාලතම අසාධාරණය සිද්ධ වුණේ. යාචකයෝ නෙමෙයි දේශපාලඥයන් කියන්නේ. මේ සියළුම ප්‍රශ්න වලට පළවෙනි කාරණය විමලවීර දිසානායක අම්පාර දිසානායකකයේ මන්ත්‍රිතුමා. හැබැයි ඒ පිටුපස ඒ බලයට ශක්තිය දුන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු අමාත්‍යවරයා. මෙ දෙන්නා තමයි මේ සියළු විනාශයන්ට වගකියන්න ඕන. රටේ වෙච්ච දේවල් වලටත් එහෙම තමයි වගකීම බෙදෙන්නේ.”

ප්‍රශ්නය: ඔබතුමිය ඒ කියන්නේ බසිල් මහත්තයා ඒකාධිපතියෙක් විදියට කටයුතු කරනවා කියලද?

“ඔව්, තමන්ගේ පුද්ගලික කල්ලිවාදය ගොඩ නගා ගන්න කටයුතු කිරීම තුළ ඇති වෙච්ච විනාශයක් තමයි අද තියෙන්නේ. කල්ලිවාදයයි එතුමාගාව තියෙන්නේ. කලින් ආණ්ඩුවේත් ඒක තිබුණා දැන්වත් නිවැරිදි වෙන්න බැරි වෙච්ච එක ගැනයි කණගාටු.”

Sriyani Wijewickrama