රාජපක්ෂලා වැරදි කරලා නම් උපරිම දඬුවම් දෙන්න …

0

කවුරු හරි රාජපක්ෂවරයෙකු වරදක් කර තිබෙනවා නම් උපරිම දඬුවම් ලබා දෙන්න.  අපි ඊට විරුද්ධ නෑ.  නමුත් මේ අහක යන කොමිසමක් ඉදිරියට   ගෙනවිත්  ලංකා ඉතිහාසයේ   දැවැන්තම වංචාව පිළිබඳ අවධානය වෙනතකට යොමු කරන්න කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට විරුද්ධ බව පිවිතුරු හෙළ උරුමය පක්ෂ නායක නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල පවසයි.

අද පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා බැඳුම්කරේ බරපතල අපරාධ කොමිෂන් සභා වාර්තාවෙන් වහන්න එපා යැයි ජනපතිගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

“මුළු රටම ලංකා ඉතිහාසයේ දැවැන්තම වංචාව පිළිබඳ ජනපතිතුමන් ගන්නා ක්‍රියා මාර්ග පිළිබඳ දෑස දල්වා ගෙන සිටින අතරේ ඊයේ හදිසියේම තවත් ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවක් ජනාධිපතිතුමාට භාර දෙනවා.  ඒ බරපතල වංචා ගණනාවක් යැයි කියමින් ඒවා පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත් කළ කොමිසමේ වාර්තාව.  ජනපතිවරණ සමයේ සංධානයේ ප්‍රචාරක දැන්වීම් සඳහා අයිටිඑන් එකට මුදල් ගෙව්වා ද? බස් සඳහා ලංගමට මුදල් ගෙව්වා ද?  උතුරේ  අත් හැර ගිය කම්හලක යකඩ කපා ඉවත් කළ බව ආරක්ෂක ලේකම් දැන සිටියා ද?   මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි ඒ කොමිසම විමර්ශනය කලේ.”

“හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු විශාල පිරිසක් මේ කොමිසම ඉදිරියට ගියා.  කවුරුවත් මට මතක නෑ මම දන්නේ නෑ කියලා සාක්ෂි දුන්නේ නෑ.  මට සාක්ෂි දෙන්න එපා කියලා රාජපක්ෂවරු තර්ජනය කරනවා කියලා කිසිම සාක්ෂිකරුවෙක් කොමිසමට පැමිණිලි කලේ නෑ.  මේ සියල්ලටම වඩා කිසිම ආන්දෝලනාත්මක දෙයක් කොමිසම ඉදිරියේ හෙලි වුණෙත් නෑ.”

“කවුරු හරි රාජපක්ෂවරයෙකු වරදක් කර තිබෙනවා නම් උපරිම දඬුවම් ලබා දෙන්න.  අපි ඊට විරුද්ධ නෑ.  නමුත් මේ අහක යන කොමිසමක් ඉදිරියට   ගෙනවිත්  ලංකා ඉතිහාසයේ   දැවැන්තම වංචාව පිළිබඳ අවධානය වෙනතකට යොමු කරන්න කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් අපි ඒකට විරුද්ධයි.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, කඩුවෙන් වහන්න අලියා ලොකු වැඩියි කියලා අපි ඔබතුමාට ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා.”