ආණ්ඩු පෙරලන්න නායකයන්ට බෑ, ජනතාවටයි පුළුවන්!

0

ආණ්ඩු වෙනස් කළ හැක්කේ නායකයන්ට නොව ජනතාවට බවත් නායකයන් කරන්නේ ඒ සඳහා ජනතාවට මාර්ගය සකස් කර දීම බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පවසා සිටිනවා.

මාතර ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවක් අමතමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“ප්‍රාදේශිය සභා මැතිවරණයක් වුනත් ප්‍රාදේශිය මන්ත්‍රිවරුන් තෝරන එක නෙමෙයි මේ මැතිවරණයේ අරමුණ. මේ මැතිවරණය දෙන්න තිබ්බේ මීට අවුරුදු තුනකට කලින් හැබැයි මේ වෙනකම් ඒ මැතිවරණය දෙන්න ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් වුණේ නෑ. නොදි බැරි තැනට ආවට පස්සේ තමයි අද මේ මැතිවරණය ලැබිලා තියෙන්නේ. අද මේ සුළු අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ. මේකෙන් ආණ්ඩුවක් වෙනස් වෙන්නේ නෑ. මේකෙන් මේ රටේ වෙනත් නායකයෙක් බිහිවෙලා වෙනත් ආණ්ඩුවක් ඇතිවෙන්නේ නෑ. හැබැයි මේකෙන් එක වැදගත් දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි මේ රට ඉදිරියට යා යුතු ආකාරයෙන් ද කියන එක තීන්දු කරනවා. මොකද ආණ්ඩු පෙරලන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජනතාවට මිසක් නායකයන්ට නෙමෙයි. අනිත් නායකයෝ කරන්නේ ඒකට පාර හදලා දෙන එක විතරයි. මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියන හොර නායකයා පන්නන්න. එහෙම කියාගෙන තමයි බලයට ආවේ. අවුරුදු තුන ඇතුලත කෙරුවේ මොනවද කියලා හිතලා බලන්න. හොරු එළවන්න, හොරුන්ට දඩුවම් කරන්න ආව ආණ්ඩුවට ලෝක ඉතිහාසයේ රජයක් විසින් කරන ලද ලොකුම හොරකම කරන්න ගියේ දවස් 27යි,”මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.

Mahinda Yapa Abeywardena