පුළුවන්නම් අම්පාරෙන් එක ප්‍රාදේශිය සභාවක් දිනන්න…, මම වඳුරාද නැද්ද කියලා එතකොට පෙනෙයි

4

පසුගිය දා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගි වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රි යානි විජේවික්‍රම පවසා සිටියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමලවීර දිසානායක දැලි අතට ගත් වදුරා මෙන් හැම තැනම කපා ගනිමින් සිටින බවට චෝදනා කර සිටියා.

එම චෝදනා වලට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමලවිර දිසානායක මන්ත්‍රිවරයා පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඒ ඊයේ (03) පවත්වනු ලැබු මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගි වෙමිනි.

“මට එතුමියට වැදිරිය කියන්න දුකයි වගේ. මොකද එතුමිය තමයි අත්තෙන් අත්තට පැන පැන ඉන්නේ මේ දවස්වල වදුරා වගේ පැද්දි පැද්දි පනිනවා. ඒනිසා මම එතුමියට අභියෝග කරන්න කැමතියි. පුළුවන් නම් එකම එක පළාත් පාලන ආයතනයක් දිනා ගෙන පෙන්නන්න. එහෙම වුනොත් මම වඳුරා ද නැද්ද කියලා ඔබතුමියට ඔප්පු කර ගන්න පුළුවන් වෙයි” දිසානායක මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.

4 COMMENTS

Comments are closed.