දෙවන සකුරා ශාකය බදුල්ලට

0

සකුරා ශාකය සිටවීමේ ව්‍යාපෘතියට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය තෝරා ගැනීම පිළිබඳව විශේෂ ස්තූතිය ජපානයේ මෙයිජෝ විශ්ව විද්‍යාලයට පිරිනමන බව ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අධිනීතීඥ ඇම්.පී. ජයසිංහ පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන සකුරා ශාකය ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාල භූමියේ සිටුවීමේ වැඩ සටහනකට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගි වෙමි න් ආණ්ඩුකාරවරය සදහන් කලේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු විනාශ වූ ජපානය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර අවධානය යොමු කරමින් නහී වේරානි වේරානී ……. ගාථාවේ අර්ථය අනුව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අවධාරණය කළා. ශ්‍රීලංකාවේ නායකයකු කළ මේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව ජපානය අදටත් අප රටට සළකනවා. ජපානය වැනි දියුණු ආර්ථිකයක් සහිත රටක වැවෙන ශාකයක් වන සකුරා ශාකය ශ්‍රී ලංකාවේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හග්ගල ප්‍රදේශයේ සිටුවා තිබෙනවා. දෙවැනි ශාකය අද මෙම විශ්ව විද්‍යාලයේ සිටුවනවා. දැනට හඳුනාගෙන ඇති පරිදි බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මේ සඳහා සුදුසු පරිසරයක් හා කාලගුණ තත්වයක් ඇති දිස්ත්‍රික්කයක් බවයි අනාවරණය වන්නේ. මේ ව්‍යාපෘතිය අනුව ඉදිරි කාලයේදී ඇල්ල සංචාරක නගරයේ සකුරා ශාකය සිටුවීමට ක්‍රියා කිරීමට තීරණය කිරීම ඉතා සුදුසුය. මෙවැනි වැඩසටහනක් සාර්ථක කර ගැනීමට සහය දැක්වූ ජපානයේ මෙයිජෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ විදේශීය අධ්‍යයන පීඨයේ අංශ ප්‍රධානී මහාචාර්ය ආනන්ද කුමාරට මගේ විශේෂ ස්තූතිය පිරිනමනවා. මේ වැඩ සටහනට සහය දැක්වූ ඌව විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ආචාර්ය ජේ.එල්. රත්නසේකර මහතාටද, බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් නිමල් අබේසිරිටද ප්‍රශංසා කරනවා.

මේ අවස්ථාවට සහභාගි වූ ජපානයේ මෙයිජෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ආනන්ද කුමාර කථාකරමින් කදුකරයේ වූ මෙම ප්‍රදේශය සකුරා ශාකය සිටුවීමට සුදුසු ප්‍රදේශයක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඇල්ල ප්‍රදේශය සංචාරක කර්මාන්තයට ඉතා සුදුසු ප්‍රදේශයකි. මෙම සකුරා ශාකය ඇල්ල ප්‍රදේශයේ වගාකර ඒ තුළින් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කර ගැනීමට කටයුතු කළ හැකියි. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය මඟින් ලැබෙන ආර්ථික වාසි අත්කර ගැනීමට ඒ තුළින් හැකියාවක් ලැබෙන බව කිව යුතුවේ. මේ පිළිබඳව මම දිය හැකි උපරිම සහයෝගය ලබා දීමට ක්‍රියාකරනවා.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ජේ.එල්. රත්නසේකර

මෙම වැඩ සටහන සාර්ථක කර ගැනීමට ජපානයේ මෙයිජෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ විදේශ අධ්‍යයන අංශ ප්‍රධානී මහාචාර්ය ආනන්ද කුමාරගේ සහයත් බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් නිමල් අබේසිරි මහතාගේත් සහයෝගය ලැබුනා. මෙම විශ්ව විද්‍යාලයේ දෙවන සකුරා ශාකය සිටවීමට හැකිවීම ගැන මම සතුටුවනවා. මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සහය දක්වනවා. ඉදිරියේදී ඇල්ල ප්‍රදේශයේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සකුරා ශාකය සිටුවා අලංකාර කිරීමට ක්‍රියා කළ හැකිය.‍