රටෙන් 60% UNPයට….., අපිට කා එක්කවත් තරගයක් නෑ!

0

මැතිවරණයේදි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තරගයක් නොමැති බවත් මුළු රටේම පළාත් පාලන ආයතන වලින් 60% ප්‍රමාණයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හැකියාව ඇති බවත් උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පල කළේ  මහනුවර මහ නගර සභාවේ හිටපු නගරාධිපතිවරයාගේ මැතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලය විවෘත කිරිමේ අවස්ථාවට අද (05) එක් වෙමින්.

“කිසිම ගැටළුවක් නෑ. බැදුම්කර වාර්තාව නඩු තීන්දුවක් නෙමෙයි. ඒක කරුණු එකතු කරන්න හදපු කොමිසමක්. දැන් ඒකේ කාර්යය ඉවරයි. දැන් ඒක නිතිපතිට යවලා තියනවා නේ. අගමැතිතුමා 2016 කෝප් වාර්තාව නීතිපතිට ඇරියා. මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. බැදුම්කර කොමිසම් වාර්තාවත් නීතිපතිට ඇරියානේ. ඒකේ අවසාන තීරණය ගන්නේ නීතිපතිතුමා. මහින්ද රාජපක්ෂ කාලේ මේ වාර්තා 7ක් 8ක් තිබ්බා. එක වාර්තාවක් නීතිපතිට ඇරියේ නැහැ. අපි එහෙම යි අපි යහපාලන ආණ්ඩුවක් හැටියට අපේ රජයේ කවුරු හරි වැරද්දක් කරලා තියනවා නම් අපි ඒවාට මුහුණ දෙන්න සූදානම්” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.