ආඬි හත්දෙනාගේ කැදහැලිය වගේ.., ඇමතිවරු ගහගන්නවා.., ජනපති -අගමැති සීතල යුද්ධයක….මෙහෙම ආණ්ඩු කරන්න බැහැ!

0

ආණ්ඩුවක් ඉදිරියට ගමන් කිරීම සඳහා ස්ථාවර ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍ය වුවත් අද වන විට ආණ්ඩුවට නිසි ස්ථාවරත්වයක් නොමැති බවත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

ඊයේ (06) කඩවතදි පැවති ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රවර්ධන මංගල ජන රැලිය අමතමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“මේ රට දෙකඩ කඩන්න යන අවස්ථාවේ නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනල්ලා ඊලම දක්වා යනව්‍යවස්ථාවක් ගෙනල්ලා මේ රට දෙකඩ කඩන එක විරුද්ධයි කියන එකට ගේන ජනමත විචාරණයක් වගේ තමයි මේ පාර ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඕන කියන එක මම තමුන්නාන්සේලාට මතක් කරනවා. අස්ථාවර ආණ්ඩුවක්. ඇමතිවරු ගහගන්නවා. ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා අතර සීතල යුද්ධයක් මේක තමයි අපිට පේන්නේ. මෙහෙම ආණ්ඩුවක් කරන්න බෑ. ස්ථාවර ප්‍රතිපත්ටියක් එක්ක ආණ්ඩුවක් ඉදිරියට යන්න ඕන. ප්‍රතිපත්තියක් නෑ. අපි කිව්වා මේක තමුන්නාන්සේලාට මීට ඉස්සර, එදා කිව්වා මේක අච්චාරුවක්, මේක කැද හැලියක්. අර ආඩි හත්දෙනාගේ කැද හැලිය වගේ තත්වයකට අද මේ ආණ්ඩුව පත් වෙලා තියනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්සේලාට 10 වෙනිදා හරි තීන්දුවක් ගන්න වෙනවා. ලකුණ මොකද්ද? දිනන ලකුණ මොකද්ද…….. පොහොට්ටුව,” හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙහිදි පවසා සිටියා.

Mahinda Rajapaksa