කාගෙද මොලේ රනිල්ගේ මොලේ…..ඉස්සල්ලම රාජපක්ෂ ගෙදර යැව්වා…. ඊට පස්සේ පක්ෂේ දෙකට කැඩුවා

0

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් දෙවරක් මේ රටේ ජනාධිපති වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ අද ඒ බුලත් කොලය දෙකට ඉරා දැමීමට කටයුතු කර ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නලින් බණ්ඩාර පවසනවා.

කුරුණාගල පැවති ජන හමුවකට සහභාගි වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.

“බුලත් කොළෙන් දෙපාරක් ජනාධිපති වෙච්ච මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අද බුලත් කොලේ දෙකට ඉරලා තියනවා. අද ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය දෙකඩ කඩලා තියනවා. අපි අවුරුදු 18ක් මේ රටේ විපක්ෂයේ හිටියා. හැබැයි අපේ පක්ෂේ දෙකඩ කැඩෙන්න ඉඩ ඇරියේ නෑ අපි කවුරුවත්. අද ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය විපක්ෂයේ හිටියේ අවුරුදු දෙකාමාරයි පක්ෂය දෙකඩ කැඩ්ලා ඉවරයි. කාගෙද මොලේ? රනිල්න්ගේ මොලේ, ඔන්න මොල. ඉස්සල්ලාම රාජපක්ෂ මහත්තයා ගෙදර යැව්වා තමන්ගේ මොලෙන්. ඊට පස්සේ පක්ෂේ දෙකඩ කඩලා දැම්මා. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ රට කරන්න පුළුවන් නායකයා කවුද කියන එක. අලියගේ ශක්තිය සමහරුන්ට ඉවස ගන්න බෑ. එ නිසා මේ බොන්ඩ් එක හරහා සමහරු උත්සහ කරනවා අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය බාල කරන්න. අපේ ජයග්‍රහණය කාටවත් නවත්වන්න බෑ. ජනතාව දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ පිරිසෙදු නායකයෙක් කියලා,”මන්ත්‍රිවරයා මෙහිදි පවසා සිටියා.