සියලුම ක්‍රීඩා උද්‍යාන සියල්ලම ආබාධිත හිතකාමී උද්‍යාන බවට පරිවර්තනය කරනවා

0

පළාත් පාලන ආයතන යටතේ තිබෙන සියලුම ක්‍රීඩා උද්‍යාන සියල්ලම ආබාධිත හිතකාමී උද්‍යාන බවට පරිවර්තනය කරන බව අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා පවසනවා.

අද (08) පස්වරුවේ කොළඹ පිහිටි පොදු මහජන සහ ළමා උද්‍යාන කිහිපයක නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වු අවස්ථාවේ අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“ඒවගේ ආබාධිත දරුවන්ගේ දෙමව්පියෝ හුඟ දෙනෙක් තමන්ගේ දරුවන් මෙම ළමා උද්‍යානයට ගෙන යෑමට විශාල ආශාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ උද්‍යානවල ක්‍රීඩා භාණ්ඩ බොහොමයක් ආබාධිත හිතකාමී නොවේ. ඒනිසා අද මම මෙම උද්‍යාන සංචාරය කිරීමේදී මම තීන්දු තීරණ ගත්තා මේ වර්ෂයේ මේ ලංකාවේ සියලුම ළමා උද්‍යාන ආබාධිත හිතකාමී ක්‍රියාවලියට යටත් කරලා සාමාන්‍ය දරුවෙකුට වගේම ආබාධිත දරුවෙකුට මෙම ක්‍රීඩා උද්‍යානයට යෑමට තියෙන අවස්ථාව ලබාදීම. අපි දකිනවා අපේ මේ ළමා ක්‍රීඩා උද්‍යානවලට ආබාධිත දරුවන් ඇවිල්ලා අනෙකුත් දරුවන් මේ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ පාවිච්චි කිරීමේදී ඔවුන්ට ලොකූ කණගාටුවක් සහ දුකක් ඇතිවෙන එක මම දැකලා තියෙනවා. ඒනිසා මං හිතන්නේ මේ රටේ ආබාධිතයන්ට විශිෂ්ඨ තැනක් ලබාදීමේ වැඩසටහනක් මේ රටේ දියත් කළ යුතුයි. ඒවගේම කුඩා දරුවන්ට මේ ආබාධිත දරුවන්ට මේ ළමා උද්‍යානවලට පැමිණ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ පාවිච්චි කිරීමේ අවස්ථාව ලබා ගැනීම රජයේ වගකීමක් හැටියට දකිනවා.”අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා.

පසුගිය වසරේ මෙන්ම 2018 වසරේ ද අමාත්‍යංශ ප්‍රතිපාදනවලින් පළාත් පාලන ආයතන යටතේ ඇති සියලුම ක්‍රීඩා උද්‍යාන ආබාධිත හිතකාමී වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බවද අමාත්‍යතුමන් වැඩිදුරටත් පැවසුවා.