මහබැංකුවට කොටි ගහලා අවුරුදු 22 පස්සේ මහ දවාලේ අලි ගැහුවා කියහංකෝ!

0

පඬුවස්නුවර ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පැවති ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ ක්‍රියාකාරි ජනහමුවකදි ක්‍රිඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහ බැංකු බැදුම්කර වංචාව පිළිබඳව අදහස් දක්වා සිටියා.

“මහ බැංකුවට බෝම්බ ගහලා අවුරුදු 22යි. කවුද ගැහුවේ කොටි. කොටි ගහලා ඉවර වුනාට පස්සේ කවුරුවත් හිතුවේ නෑ අලි ගහයි කියලා. අලි ගැහුවා. ඊටපස්සේ අවුරුදු තුනයි දැන් අලි ගහලා. මහ බැංකුවට. මහ දවාලේ.., විනාඩි පහයි ගියේ ගැහුවා ගැහිල්ල.” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

අමාත්‍යවරයාගේ මේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්යේ පැවති ජන හමුවකදි අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු අදහස් දක්වා සිටියා.

“දැන් මේ ආණ්ඩුව ඇතුලේම ඉන්නවා එක සෙට් එකක් දැන් අපිත් එක්ක ඉන්න ගමන්ම යු එන් පීකාරයෝ හොරු කියලා පෙන්නවා. පුදුම මගුලක්. දැන් කවුරු හරි මහ බැංකුවට පැනලා හොරකම් කරගෙන කරගෙන ගියාද? කවුරු හරි පිස්තෝලයක් තියාගෙන දැක්කාද හොරකම් කරගෙන ගියා.” අමාත්‍යවරයා විමසා සිටියා.

Dayasiri Jayasekara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here