තරග කළත් නොකළත් කාන්තාවන්ට වැඩි ඉඩ!

0

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රමයේ ස්වභාවය අනුව තරග නොකරන හෙවත් ලැයිස්තුවේ සිටින පිරිමි අපේක්ෂකයින්ට ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතනවලට තේරීපත්වීමේ අවස්ථාව අවම වන බවත් කාන්තාවන්ට එම අවස්ථාව ඉතා ඉහළ බවත් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසනවා.

එක් පළාත් පාලන ආයතනයකට කාන්තාවන් 25%ක ප්‍රමාණයක් පත් කළ යුතු හෙයින් ලැයිස්තුවෙන් නම් තියෙන් අපේක්ෂිකාවන්ට මෙලෙස සභාවලට පත්වීමේ වැඩි අවස්ථාවක් සැලසෙන බවයි මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කරන්නේ.

මේ අතර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී තරග නොකරන හෝ ලැයිස්තුවේ නොමැති හෝ කිසිදු පුද්ගලයෙකුට මන්ත්‍රී ධූරයකට පත්විය නොහැකි බවත් තරග කරන හා නොකරන ලැයිස්තු දෙකේම නොමැති පුද්ගලයකු පත් කිරීමට නම් පළාත් පාලන ආයතනයට පත්වන සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් ඉල්ලා අස්විය යුතු බවත් සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.