කෝටි 30, 40 තියන කොම්පැනියකට මිලියන 08 මොකද්ද? හිතුවද මම හිගන්නෙක් කියලා

0

කෝටි ගණනක් ආදායමක් ඇති කොම්පැනියක ඉහළ නිලධාරින්ට මිලියන 8ක ගෙයක් කුලියට ගැනීමට නොහැකියාවක් නොමැති බවත් තමා දේශපාලන වශයෙන් හිගන්නෙක් නොවන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රවී කරුණානායක පවසනවා.

ඊයේ (09) මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

ප්‍රශ්නය: බැදුම්කර සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට චෝදනා එල්ල වෙලා තියනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කට්ටියත් ඔබතුමාට බනිනවා. ඔවුන් ඔබතුමා එක්ක ද ඉන්නේ?

“සීයයට සීයක් අපිත් එක්ක ඉන්නේ”

ප්‍රශ්නය:හැමතැනම ඔබතුමා මගහරිනවා කියලා හිතනවා?

“මග හරින්නේ කොහේද? මගහරින නිසා තමයි ඊයේ ජනාධිපති කාර්යාලයේන් ගිහිල්ලා ඇහුවේ කෝ? මේ යහපාලනය තියනවා නම් ඇයි ඔය ලිපිගොණු වහලා තියෙන්නේ එළියට දාන්න. අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි මේ විවෘතව ගිහිල්ලා ඉල්ලනවා. මේක මේ විදියට වසන් නොකර ඇත්ත ඇත්ත ආකාරයෙන්ම එළියට දානවා නම් හොදයි.”

ප්‍රශ්නය: ඇත්තටම ඒ කුලියට ගත් නිවසේ පදිංචි වෙලා හිටියද?

“ඔබ නිවසට ඇවිල්ලා තියනවද? හිතනවද මම දේශපාලන වශයෙන් හිගන්නෙක් කියලා. දන්නවා ද ඔය කොච්චර ගාණක් ගැනද ඔය කතා කරන්නේ කියලා. මිලියන 08 ක් ගැන තමයි ඔය කතා කරන්නේ කෝටි තිහ හතලිහ, පනහ තියන කොම්පැනියකට ඔය මිලියන 08 මොකද්ද? ඒවගේ එකක් අපේ ප්‍රධාන නිලධාරින්ට කුලියට ගන්න බැරිද? මොකද්ද මේ විහිලුව”

ප්‍රශ්නය: ඔබතුමා දන්නේ නෑ කියලානේ ප්‍රකාශ කළේ?

“ඒ ඔබතුමාලා වාර්තා කරපු විදියනේ. වාර්තාව හංගන්නේ නැතුව එලියට දැම්මා නම් ඔය ඔක්කෝම ටික එලියට එනවා. මේක කුලියට අරන් තියෙන්නේ මගේදියණිය. ඒක මම ප්‍රකාශ කළා මොකද්ද ඒකේ තියන වැරැද්ද?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here