මහේන්ද්‍රන්ගේ, ඇලෝසියස්ගේ සල්ලි වලින් ජීවත් වෙන ෆුට් නෝට් කල්ලිය තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ මැරයෝ

0

අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගේ අර්ජුන් ඇලෝසියස්ගේ මුදල් වලින් ජීවත් වන ෆුට් නෝට් කල්ලිය පාර්ලිමේන්තුවේදි තමාට පහර දුන් බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ප්‍රසන්න රණවීර සඳහන් කරනවා.

අද (10) පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇති වූ ගුටි බැට හුවමාරුවෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශයක් කරමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“අද බැදුම්කර හොරු බැදුම්කර විවාදය ගන්නේ නැතුව කතා නායකතුමත් සහභාගි කරගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒ පිළිබඳව නිවැරදිතාවය ඉදිරිපත් කරන්න යන වෙලාවේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඒ ගැන කතා කරද්දි ෆුට් නෝට් කල්ලියේ කට්ටිය. අර්ජුන ඇලෝසියස්ගේ, අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ සල්ලි වලින් ජීවත් වන කට්ටිය අද පාර්ලිමේන්තුවේදි අපිට මැර ප්‍රහාර එල්ල කලා. නමුත් මේ රටේ ජනතාවගේ සත්‍ය වෙනුවෙන් අපි ගුටි කකා හරි මේ යහපාලන ආණ්ඩුව ගෙදර යවනකම් අපි වැඩ කටයුතු කරනවා.”

“පහර දීමට හෙක්ටර් අප්පුහාම් පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රිතුමා, ඒවගේම චමින් විජේසිරි බදුල්ලේ, ඒ වගේම අශෝක අබේසිංහ මේ කට්ටිය තමයි මේකට හවුල් වුනේ. ඉදිරියේදි කතානායකතුමාව මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරලා අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here