නින්දිතයි, විලි ලැජ්ජයි ලොකුගේ තමයි පටන් ගත්තේ…..

0

අද (10) පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වු ගැටුමේ ආරම්භකයා ගාමිණි ලොකුගේ බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ පෙරේරා චෝදනා කරනවා.

සිය ඉන්ස්ට්‍රගම් ගිණුම හරහා ඒ පිළිබඳව සටහනක් තබමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.