ආණ්ඩුවේ අවසානයට පෙරනිමිති පෙන්නලා ඉවරයි… විපක්ෂයේ සීමාවත් පැන්නා……!

0

බැදුම්කර වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වී නැති මොහොතක ඒ සියල්ල යටපත් වන ආකාරයේ ප්‍රකාශයක් කිරීමට අගමැතිවරයාට ඉඩ දීමට නොහැකි බැවින් එයට විරෝධය එල්ල කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වාසුදේව නානයක්කාර පවසනවා.

ඊයේ (11) පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගි වෙමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“වාර්තාව ආවම අගමැතිතුමාට කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට ඉස්සල්ලා මේ සියල්ලම යටපත් වෙන ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න ඉඩ දීලා අපිට නිකම් ඉන්න බෑ. ඒකයි අපි විරෝධය පෑවේ. කතානායකතුමා ඔහුට ඒ ප්‍රකාශය කරන්න ඉඩ දුන්නා. ඒ ගැන අපි රීති ප්‍රශ්න නැගුවා. ඒවත් යටපත් කරගෙන අගමැති තමාගේ කතාව ආරම්භ කළා. ඒ සමගම ඇති වූ අරවුල් තත්ත්වය අන්තිමේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ කිහිප හෙනෙක් විපක්ෂයේ සීමාව පසු කරගෙන ඇවිත් ප්‍රචන්ඩව හැසිරෙන්න ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තා. මේ තමයි ආණ්ඩුවක අවසානය දක්වන පෙරනිමිත්ත.” මන්ත්‍රිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියා.

Vasudeva Nanayakkara