ජනාධිපතිවරණයට මහින්දත් සූදානම්!

0

19 වන සංශෝධනය 2015 ජනවාරි 08 වෙනිදා පවත්වනු ලැබු ජනාධිපතිවරණයට බලපෑමක් ඇති නොකරන්නේ නම් තමන්ටද මීළඟ ජනාධිපතිවරණය සඳහා තරග කිරීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කිසිදු බාධාවක් නොමැති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සඳහන් කරනවා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දැක්වෙන ප්‍රතිපාදන පරිදි වසර 6කට ජනාධිපති ධුරයේ රැඳී සිටීමට කුමන හෝ ආකාරයක ව්‍යවස්ථාමය බාධාවක් පවතිනවාද කියා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ අදහස් දක්වා සිටියා.

2015 බලයට පත් ජනාධිපතිවරයාට වසර 6ක කාලයක් බලයේ සිටීමට හැකි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය වුවහොත් තමාට මෙන්ම හිටප්යි ජනාධිපතිනිය චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගටද ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් විය හැකි බවයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ.

Mahinda Rajapaksa