ගාමිණි ලොකුගේ වාසුදේවට බිම වැටෙන්න ගැහුවා….මමත් කෙරුම්කාරයෙක් තමයි

0

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අම්බරුවන් පිරිසක් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ විථි සටන් දේශපාලන ක්‍රමය පහළට දාමා ක්‍රියාකරන බව අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා පවසනවා.

පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ දි ඇති වූ ගැටුම පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“පරණ ගහගැනීමකට සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් මමත්. අපි දන්නවා 1988 පාර්ලිමේන්තුවේ ගහ ගත්ත හැටි ඒකෙත් වාසුදේවට බිම වැටෙන්න ගැහුවේ ගාමිණි ලොකුගේ. යූ. එන්. පී එකේ ඉදලා ආව අම්බරුවෝ ටිකක් අර මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ වීථී සටන් දේශපාලන ක්‍රමය අද පහළටම ඇදලා දානවා,”අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.