මේක මගේ බලකොටුව!

0

කොළඹ පිටකොටුව පදික වෙළඳුන් එලවිමට කිසිවෙකුටත් ඉඩ තියන්නෙ නැති බව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා පවසයි.

කොළඹ පිටකොටුව පදික වෙළඳුන්ගේ ගැටලු සොයා බැලිමේ නීරීක්ෂන චාරිකාවක නිරතවෙමින් මාධ්‍ය හමුවේ අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ පදික වෙළඳුන්ගේ ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳහා තමන් කවදත් පෙනී සිටි බවත් ඉදියේදී ද පදික වෙළඳුන් වෙනුවෙන් තමා පෙනී සිටින බවත්, මෙය එක්සත් ජාතික පක්ෂ බලකොටුවක් නොව මෙය ෆයිසර් මුස්තෆාගේ බලකොටුවක් බවයි.

පදික වෙළදුන් ඉවත්කිරීම හො ඔවුන්ට එරෙහිව සිදුකෙරෙන ඕනෑම ගැටලුකාරී තත්වයකදී ඊට එරහිව මුලින්ම නැගී සිටින්නේ තමන් බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කළා.

එමෙන්ම පදික වෙළදුන්ගේ සුභ සාධන කටයුතු ඉහළ නැන්වීම තම අපේක්ෂාව බවත්, විශේෂයෙන්ම නගර සභාව සහ පොලීසියෙන් පදික වෙළදුන් හට සිදුවෙන ගැටලු අවම කිරීමට තමන් මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන බව පෙන්වා දුන්නා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here